Gereformeerde Kerken vrijgemaakt: www.gkv.nl

Gereformeerd basisonderwijs Hasselt: www.opdehoeksteen.nl

Speciaal basisonderwijs Zwolle: www.hetspeelwerk.nl

Gereformeerde School voor voortgezet onderwijs Zwolle: www.greijdanus.nl